Turkey has been making great strides in recent years as a force to be reckoned with on the international research stage. However, it seems to have encountered more problems than other countries with regard to predatory journals. Simon Linacre looks at the problems facing the country and highlights some resources available to help Turkish scholars.

A simple Google search of “predatory journals Turkey” provides quick insight into the concerns academic researchers there have regarding these deceptive publications. Numerous articles fill the first pages of results highlighting the particular issue Turkey seems to share with a few other countries such as India and Nigeria. Alongside, however, are anonymous websites offering unsupported claims about predatory publications. Validated information appears to be thin on the ground.

Luckily, the Turkish government understands there is a problem and in the Spring of 2019 it decided to take action. According to Professor Zafer Koçak in his article ‘Predatory Publishing and Turkey’, the Turkish Council of Higher Education decreed that “scientific papers published in predatory journals would not be taken into account in academic promotion and assignment. Thus, Turkey has taken the step of becoming one of the first countries to implement this in the world”.

According to its website, the Turkish Council of Higher Education believed the phenomenon was increasing, and was doing so internationally. A number of articles have been published recently that back this up – for example here and here – and there is the potential for Turkish authors to get caught up in this global swell due to their increasing publication output.

To support Turkish authors and institutions, Cabells has translated its information video on its Journalytics and Predatory Reports products, as well as translating this page, into Turkish. Hopefully, the availability of independently verified information on predatory journals and greater dialogue will improve the conditions for Turkey and its scholars to continue to grow their influence in global research.Türkiye son yıllarda uluslararası araştırma sahnesinde yabana atılamayacak büyük bir aşama kaydetmektedir. Ancak yağmacı dergilerle diğer ülkelerde olduğundan daha fazla sorunlarla karşılaşıyor gibi görünüyor. Simon Linacre bu konuda ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara bakıyor ve Türk bilim insanlarına yardımcı olacak mevcut kaynakların altını çiziyor.

Basit bir “predatory journals Turkey” Google taraması akademik araştırmacıların bu aldatıcı yayınlarla ilgili endişelere sahip oldukları konusunda hızlı bir anlayış sağlıyor. Taramanın ilk sayfaları, Türkiye’nin bu sorunu Hindistan ve Nijerya gibi diğer bir kaç ülke ile paylaştığını gösteren sonuçlarla dolu. Fakat bu sonuçların bir kısmı da yağmacı yayınlar hakkında desteklenmeyen iddialar sunan anonim web sayfaları. Doğrulanmış ve güvenilir bilgi nadir görülüyor.

Neyse ki, Türk hükümeti bir sorun olduğunun farkında ve 2019 Baharında önlem almaya karar verdi. Profesör Zafer Koçak’ın ‘Predatory Publishing and Turkey’ makalesine göre, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararla “yağmacı dergilerde yayımlanan bilimsel makaleler akademik yükseltmelerde dikkate alınmayacak. Böylece Türkiye dünyada bu kararı yürürlüğe koyan ilk ülkelerden biri olma adımını attı”.

Yükseköğretim Kurulu web sitesine göre, Kurul hem ulusal hem de uluslararası ortamlarda yağmacı yayıncılığın arttığına inanıyor. Son zamanlarda bunu destekleyen bir çok makale yayımlandı – örneklerini burada ve burada görebilirsiniz – ve yayın sayıları ile birlikte hızla artan küresel yağmacılığa Türk yazarların yakalanma olasılığı var. Cabells, Türk yazarları ve kurumları desteklemek için Journalytics ve Predatory Reports ürünlerinin bilgilendirici videosu ile birlikte bu sayfayı da Türkçeye çevirdi. Umarız ki, yağmacı dergiler hakkında bağımsız olarak onaylanmış bilginin ulaşılabilirliği ve daha güçlü iletişim, Türkiye’nin ve  akademisyenlerinin global araştırmadaki etkilerini arttırarak devam ettirmeleri konusunda şartları iyileştirecek.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.